Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of Forests and Soil Conservation
Basin Management Center, Gandaki


सुजन महर्जन वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत थप जानकारी
अमर अधिकारी सुचना अधिकारी ९८५६०६३४०५ थप जानकारी
मिलन भट्टराई लैगिंक सम्पर्क व्यक्ति ९८४६१०८९४३ थप जानकारी

Working Areas

बेशिन म्याप

Basin Map

जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकी अन्तर्गतका सब बेशिनहरु

Sub Basins
Districts and subbasins

सब बेशिन अन्तर्गतका जलाधार क्षेत्रहरु

Seti Watersheds
West Narayani Watersheds
Narayani Watersheds
Marsyangdi Watersheds
Kaligandaki Watersheds
Budigandaki Watersheds
Bagmati Watersheds
Trisuli Watersheds

© 2022 All Right Reserved Basin Management Center, Gandaki

Development by