Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of Forests and Soil Conservation
Basin Management Center, Gandaki


सुजन महर्जन वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत थप जानकारी
अमर अधिकारी सुचना अधिकारी ९८५६०६३४०५ थप जानकारी
मिलन भट्टराई लैगिंक सम्पर्क व्यक्ति ९८४६१०८९४३ थप जानकारी

Notics

Title Publish Date
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा सम्वन्धी राजपत्र 2022-03-10 View
कृषिवन कार्यक्रम (एक प्रदेश एक कृषि वन) सम्वन्धी सूचना 2022-02-09 View
दरभाऊ पत्र स्वीकृतिको जानकारी 2021-10-31 View
वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी, पोखरा, कास्कीको भवन निर्माण कार्यको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना 2021-09-24 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी कार्यविधी 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी निवेदनको ढाँचा 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना 2021-02-25 View
Office Telephone Number Changed 2020-11-09 View
Suchana 2020-10-20 View

© 2022 All Right Reserved Basin Management Center, Gandaki

Development by