Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of Forests and Soil Conservation
Basin Management Center, Gandaki


राम सिंह थापा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत थप जानकारी
अमर अधिकारी सुचना अधिकारी ९८५६०६३४०५ थप जानकारी

News & Informations

Title Publish Date
दरभाऊ पत्र स्वीकृतिको जानकारी 2021-10-31 View
वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी, पोखरा, कास्कीको भवन निर्माण कार्यको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना 2021-09-24 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी कार्यविधी 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी निवेदनको ढाँचा 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना 2021-02-25 View
Office Telephone Number Changed 2020-11-09 View
Suchana 2020-10-20 View
सवारी साधन खरिदको लागी सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना 2020-06-16 View
आ.व.२०७५।०७६ मा सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण 2019-06-19 View

© 2021 All Right Reserved Basin Management Center, Gandaki

Development by