Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of Forests and Soil Conservation
Basin Management Center, Gandaki


News & Informations

Title Publish Date
विरुवा वितरण सम्वन्धी सूचना 2023-06-18 View
विरुवा वितरण सम्वन्धी सूचना 2022-06-28 View
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा सम्वन्धी राजपत्र 2022-03-10 View
कृषिवन कार्यक्रम (एक प्रदेश एक कृषि वन) सम्वन्धी सूचना 2022-02-09 View
दरभाऊ पत्र स्वीकृतिको जानकारी 2021-10-31 View
वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी, पोखरा, कास्कीको भवन निर्माण कार्यको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना 2021-09-24 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी कार्यविधी 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी निवेदनको ढाँचा 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना 2021-02-25 View
Office Telephone Number Changed 2020-11-09 View
Suchana 2020-10-20 View
सवारी साधन खरिदको लागी सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना 2020-06-16 View
आ.व.२०७५।०७६ मा सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण 2019-06-19 View

© 2024 All Right Reserved Basin Management Center, Gandaki

Maintained by Config Nepal.