Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of Forests and Soil Conservation
Basin Management Center, Gandaki


राम सिंह थापा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत थप जानकारी

News & Informations

Title Publish Date
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी कार्यविधी 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी निवेदनको ढाँचा 2021-02-25 View
कृषि वन कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना 2021-02-25 View
Office Telephone Number Changed 2020-11-09 View
Suchana 2020-10-20 View
सवारी साधन खरिदको लागी सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना 2020-06-16 View
आ.व.२०७५।०७६ मा सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण 2019-06-19 View

© 2021 All Right Reserved Basin Management Center, Gandaki

Development by